Boots เจ๋ง! ออกแคมเปญบริจาคเครื่องสำอาง รับ 500 คะแนน

ทุกๆ การบริจาคเครื่องสำอาง 5 ชิ้น ทาง Boots จะเพิ่มคะแนน (Advantage Card Points) ให้ 500 คะแนนสำหรับการไปซื้อสินค้าที่ Boots ทุกสาขา

การ Recycle หรือการบริจาคเครื่องสำอางค์อาจเป็นเรื่องที่ฟังดูแย่ เพราะใครจะเอาไปใช้ต่อกันนะหากมันหมดอายุแล้ว? แต่จริงๆแล้ว การเอามารีไซเคิล หรือ การบริจาค คือการเอามาคืนให้ที่ Boots เพื่อเอาขวดพลาสติกไป recycle ต่ออีกครั้ง

สำหรับแคมเปญนี้ของ Boots ชื่อว่า “Recycle your beauty products” โดยที่ลูกค้าสามารถเอาเครื่องสำอางค์ที่ใช้หมดแล้ว ทุกยี่ห้อ ที่ซื้อจาก Boots หรือจากที่อื่นก็ได้ เอามาให้ที่ Boots (ปัจจุบันมีแคมเปญนี้ในต่างประเทศเท่านั้น) โดยจะได้รับคะแนนเพิ่ม 500 points ที่มีมูลค่าราวๆ 200 บาท ไทย

เริ่มที่ประเทศอังกฤษแห่งแรก

ทาง Boots UK จะเป็นแห่งแรกที่จะมีการเริ่มแคมเปญในการ Recycle สินค้า beauty ประเภทนี้ โดยเบื้องต้นมี 50 สาขาที่ร่วมรายการ

วิธีการ recycle

การเอาผลิตภัณฑ์ความงามไป recycle นั้น ทาง Boots รว่มกันกับ No.7 และ Scan 2 Recycle ที่ https://boots.scan2recycle.com/s2r/ โดยต้องมีการลงทะเบียนก่อนผ่านช่องทางออนไลน์ และก่อนที่จะเอาของไปฝากไว้ในตู้นี้ จะต้องมีการถ่ายภาพของก่อนและ upload เข้าเว็บไซด์ดังกล่าวทุกครั้ง

หลังจากที่เอาของไปใส่ในกล่องนี้แล้ว จะต้องเช็คด้วย QR Code ในสาขาที่มีการเอาของไปหย่อนไว้ ซึ่งจะทำให้ Boots รู้ว่า คนๆนั้นได้มีการเอาของมาแล้ว และจะได้คะแนนไปเลย 500 คะแนน

อ่านต่อเกี่ยวกับแคมเปญนี้ https://www.boots.com/boots-recycling-scheme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *